Király Gergő

http://

Mechanised

 

Műszaki beállítottságú designernek tartom magam, ebből kifolyólag illusztrációim olyan hétköznapi tárgyak működésébe engednek betekintést, melyeknek belseje általában rejtve maradnak előlünk. Használjuk őket, néha talán megcsodáljuk, de sokszor meg sem fogalmazódik bennünk a kérdés, hogyan is működnek. A külső borítások adta rejtettséget kihasználva egy alternatív megvilágításból ábrázolom a belső szerkezeteket. A belső égésű motorok szerkezete és a fogaskerekek, csövek, üzemanyagtartályok precíz, minden esetben a funkciót szolgáló mérnöki letisztultsága olyan egységként jelenik meg, mely az adott tárgy formai kereteibe illesztve hiteles tud maradni. Az ezeket összefoglaló munkám a Mechanised book, egy nagyméretű monokróm kiadvány, amely négy egymástól eltérő kategóriába rendezi a bemutatott, gépesített eszközöket. Célom a belső tartalom olyan módon való megformálása, amely a befogadóban egy meglepő, de mégis hihető képet alkot. Ezt elősegítendő, a diplomamunkám részét képező kiállítás több tárgy makettjét is felvonultatja.

I consider myself a designer with an attitude towards technology, and consequently my illustrations provide insight into how ordinary everyday objects work, the interiors of which usually remain hidden for us. We use them, sometimes we even admire them, but perhaps we never raise the question of how they work. Using the hiddenness given by the outer cover, I represent the internal structure from an alternative perspective. The structure of an internal combustion engine and the cog-wheels, tubes, fuel tanks designed by engineers, serving a special function appear as a unit which can remain authentic by being fitted into the formal frame of the given object. My piece of work summarising all these, called a Mechanised book is a monochrome publication with a big size, which classifies the presented mechanized tools into four categories distinct from each other. My aim is to form the inner content in such a way that the recipient should get a surprising still believable image. In order to enable the recipients do so, the exhibition forming a part of my diploma work puts the macquettes of several objects on display as well.
preprocess