Tervezőgrafika
mesterszak

Tervezés / Webdesign

A képzés célja olyan, a tervezőgrafika szakiránynak megfelelő grafikusművészek képzése, akik a Tervezőgrafika BA és Elektronikus ábrázolás BA alapozásra épülő tervező- alkotóművészeti tevékenység végzésére alkalmasak, ismerik a művészeti hagyományok és a kortárs művészet kiemelkedő alkotásait, az egyetemes grafika kifejezési eszközeit és lehetőségeit, az alkalmazható anyagokat és technikákat.

Juhász Éva
Király Gergő
Péter Zsuzsánna
Svidró László Balázs
Varga Attila