Juhász Éva

http://

Mindennapi / Our Daily

 A magyar háztartásokban 394 ezer tonna háztartási hulladék keletkezik, ami fejenként évi negyven kilót jelent. Ez pedig összeadva 2 millió tonna hulladék, amit évente újra termelünk. Ennek nagy része vállalatoknál keletkezik, egyötöde a háztartásokban. A diplomamunka ennek a problémának a megoldásához kíván hozzájárulni. Összességében a projekt egy fiktív non-profit szervezet alkalmazási terve és offline kommunikációja. Az adakozni vágyó felhasználónak több lehetősége is van felajánlani megmaradt ételét: vagy az okostelefonját használja e célra, vagy matricák segítségével juttatja el a felajánlást.

394 tons of household waste is generated by Hungarian households, which means forty kilograms per person a year. All added up, it amounts to two million tons of waste, which we reproduce year by year. A great part of it is generated by companies, and one fifth of it by households. My diploma work meant to contribute to the solution of this problem. On the whole the project is the application plan and offline communication of a fictitious non-profit organisation. The users wishing to donate have several possibilities to offer leftover food: they can either use their smartphone for this purpose or they can transfer their donation by the means of stickers. preprocess