Varga Attila

http://

Plankton

 

A Plankton című játék egy virtuális életszimulátor. A játékos feladata, hogy gondoskodjon egy plankton életéről. Az élelmet tengeri áramlat útján kell eljuttatni a saját planktonunkig. A lény evolúciós folyamaton megy keresztül. A fejlődésnek köszönhetően a lény külseje napról-napra változik. A játékos a folyamatot közvetetten tudja befolyásolni. Meghatározhatja, hogy milyen környezeti tényezők hassanak a lényre, amelyekhez alkalmazkodva változik a külseje.

The game called Plankton is a virtual life simulator. The task of the player is to take care of a plankton. The food must be delivered to our own plankton by the flow of the sea. The creature goes through an evolution process. Due to its development, the appearance of the creature changes day by day. The player can influence the process indirectly. He or she can determine what environmental factors should have an impact on the creature, and their appearance changes as it adapts itself to them. preprocess